Kaew Teaw Khua Kai

Kaew Teaw Khua Kai

Flat noodles with chicken on fresh lettuce.

    $12.99